Privacyverklaring persoonsgegevens:

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. 

Mariska de la Rambelje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Overige door jou verstrekte persoonsgegevens (bijv. over gezondheid en privéomstandigheden) die relevant zijn voor de begeleiding bij psychosociale begeleiding.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegeven verwerk

Ik (Mariska de la Rambelje) verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling of offerte

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om psychosociale begeleiding op maat te geven

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens: Bewaartermijn 7-15 jaar (7  jaar is de wettelijke bewaartermijn voor belastingdienst i.v.m. financiële controle)
Overige persoonlijke gegevens verzameld tijdens gesprekken, zoals gespreksverslagen etc: Bewaartermijn 2-5 jaar (daarna worden ze vernietigd).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou (altijd met jouw toestemming) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rambelje.life. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Alle middelen waar jouw gegevens op staan zijn beveiligd en back ups werken met encryptie. Je gegevens worden niet online (‘in the cloud’) opgeslagen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me.

Stuur een bericht

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

X