Kennismakingsgesprek (telefonisch of in een persoonlijk gesprek) Hier zijn geen kosten aan verbonden, tenzij wordt overeengekomen dat de begeleiding gelijk start.

Tarieven

  • Relatie- gezinsbegeleiding €80,- per uur. Sessies zijn minimaal 1,5 uur
  • De kosten voor individuele coaching bedragen €70 per uur
  • Ambulante hulp binnen het gezin. Hiervoor spreken we een dagdeel tarief af dat lager ligt dan bovengenoemde tarieven.

Bedragen zijn inclusief 21% BTW. Bovenstaande bedragen zijn voor particulieren. Voor zakelijke gesprekken gelden andere tarieven.

Afzegging

Als je verhinderd bent kan een afspraak tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet nakomen of te laat afzeggen van een afspraak kan ik besluiten deze uren toch te factureren.

Vergoedingen

Indien je geen aanspraak kunt maken op gedeeltelijke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, via de Zorgverzekeringswet, bestaan er nog andere mogelijkheden voor vergoeding via:

  • Verwijzing via Wijkteams, CJG, huisarts, via school
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via WMO loket. Zorg in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Wet Langdurige Zorg (WLZ). Via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Stuur een bericht

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?

X